วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมและ 5 ส. ข้าราชการตำรวจในสังกัด งป. ประจำสัปดาห์