วันจันทร์ที่ 6 ก.ย.64 พ.ต.อ.สาโรช พลพินิจ รอง ผบก.งป. เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม การถอดบทเรียนผลการปฎิบัติตามโครงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ผ่านระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล (VDO Conference)

วันจันทร์ที่ 6 ก.ย.64  เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.สาโรช พลพินิจ รอง ผบก.งป. เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม การถอดบทเรียนผลการปฎิบัติตามโครงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ผ่านระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

ณ ห้องประชุมกองงบประมาณ ชั้น 4 อาคาร 5 ตร.

โดยมี พล.ต.อ.สุรพล อยู่นุช ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธาน