วันจันทร์ที่ 6 ก.ย.64 พ.ต.อ.หญิง มณฑาทิพย์ เหรียญอารีย์ ผกก.ฝวช.งป. เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ศปม.ตร. ผ่านระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล (VDO Conference)

วันจันทร์ที่ 6 ก.ย.64  เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.หญิง มณฑาทิพย์ เหรียญอารีย์ ผกก.ฝวช.งป. เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ศปม.ตร. ผ่านระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

ณ ห้องประชุมกองงบประมาณ ชั้น 4 อาคาร 5 ตร.

โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธาน