วันจันทร์ที่ 8 มี.ค. 2564 ตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมและ 5 ส. ข้าราชการตำรวจในสังกัด งป. ประจำสัปดาห์