วันจันทร์ ที่ 23 พ.ค.65 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รอง ผบช.สงป. และ พล.ต.ต.ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ ผบก.งป. พร้อมเจ้าหน้าที่ งป. ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม งป. ผ่านระะบบ