วันที่ 12 มิ.ย.67 เวลา 13.30 - 16.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 7/2567

วันที่ 12 มิ.ย.67 เวลา 13.30 - 16.30 น. พล.ต.ต. ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ ผบก.งป., พ.ต.อ. สาโรช พลพินิจ รอง ผบก.งป. พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 7/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม งป. โดยมี พล.ต.อ. มนู เมฆหมอก เป็นประธานการประชุม