วันที่ 16 พ.ค.67 การประชุม อ.ก.ตร.พัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 5/2567 เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานสอบสวน

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พ.ค. 2567 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต. ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รอง ผบช.สงป. และ พ.ต.อ. เด่นทนุ เถาธรรมพิทักษ์ รอง ผบก.กง. พร้อมเจ้าหน้าที่ กง. และ งป. เข้าร่วมประชุม อ.ก.ตร. พัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 5/2567 เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานสอบสวน ณ ห้องประชุม ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.