วันที่ 16 พ.ค.67 ประชุมบริหารจราจร ตร. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค. 2567 เวลา 14.30 น. พ.ต.อ. สาโรช พลพินิจ รอง ผบก.งป. ผู้แทน สงป. และเจ้าหน้าที่ ฝงป.1 งป. เข้าร่วมประชุมบริหารจราจร ตร. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. โดยมี พล.ต.ท. กรไชย คล้ายคลึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม