วันที่ 17 พ.ค.67 เวลา 07.30 น. ประชุมเตรียมการในการจัดประชุมใหญ่ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ครั้งที่ 74 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วันอังคารที่ 17 พ.ค.2567 เวลา 07.30 น. พ.ต.อ. จารึก อ้นอารี รอง ผบก.งป. , พ.ต.ท.หญิง วาสนา โพธิบุรี รอง ผกก.ฝวช.งป. , พ.ต.ท.หญิง บังอร จำรัส สว.ฝวช.งป. และผู้แทนหน่วยต่างๆ พร้อมด้วยผู้ประสานงานฟีฟ่า ชี้แจงความพร้อมการปฏิบัติในภารกิจรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฯ ผ่านระบบ Zoom โดยมี พล.ต.ท. สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มต 3) เป็นประธานการประชุม