วันที่ 25 ก.พ. 64 ผบก.งป. จับของขวัญให้ข้าราชการตำรวจใน งป.