วันที่ 26 เม.ย.67 ประชุมคณะทำงานติดตามผลการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567

วันศุกร์ที่ 26 เม.ย.67 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รอง ผบช.สงป. พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง ดวงฤดี เอี้ยวสินทรัพย์       รอง ผบก.กช. และว่าที่ พ.ต.อ.หญิง เสาวนีย์ นิธิสุนทรพงศ์ ผกก.ฝวช.งป. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงนติดตามผลการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี พล.ต.อ.ไกรบุญ ทรวดทรง จตช. เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ตร.