วันที่ 26 เม.ย.67 ประชุม Mapping ณ ห้องประชุม งป.

วันศุกร์ที่ 26 เม.ย.67 เวลา 16.00 น. พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รอง ผบช.สงป. เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประชุม Mapping) ไปพลางก่อน