วันที่ 27 พ.ค. 64 ผบก.งป. มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ข้าราชการตำรวจใน งป.