วันที่ 5 มิ.ย.67 เวลา 10.00 น. การประชุมคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่งและการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ของ ตร. ครั้งที่ 1/2567

วันพุธที่ 5 มิ.ย.67 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ. สาโรช พลพินิจ รอง ผบก.งป. และเจ้าหน้าที่ ฝงป.2 งป. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่งและการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ของ ตร. ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. โดยมี พล.ต.อ. สราวุฒิ การพานิช รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม