วันที่ 5 มิ.ย.67 เวลา 13.30 น. การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวที่ทำงานโดยผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 5 มิ.ย.67 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ. วัชระพงศ์ ฉุยฉาย รอง ผบก.งป. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ งป. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวที่ทำงานโดยผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมปทุมวัน สยศ.ตร. ชั้น 13 อาคาร 1 ตร. โดยมี พล.ต.ต. วีรพัฒน์ ศิวะแพทย์ รอง ผบช.สยศ.ตร. เป็นประธานการประชุม