วันพุธที่ 20 มี.ค.67 การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

วันพุธที่ 20 มี.ค.67 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ. สาโรช พลพินิจ รอง ผบก.งป., พ.ต.อ.หญิง อาภัสรา ศรีคชา รอง ผบก.งป. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดือน มีนาคม 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม งป. ชั้น 4 อาคาร 5 ตร.