วันพุธที่ 28 เม.ย.64 เวลา 09.30 น. ผบก.งป.เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในด้านงบประมาณและการเงินเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติ ของศปม.ตร.

วันพุธที่ 28 เม.ย.64 เวลา 09.30 น. ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในด้านงบประมาณและการเงินเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติ ของศปม.ตร.  ตามสั่งการของตร. ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม งป. โดยมี พล.ต.ต.ภาณุพงศ์  ชอบเพื่อน ผบก.งป.เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้แทนจาก รพ.ตร.และกองการเงิน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้