วันอังคารที่ 10 ส.ค.64 พล.ต.ต ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบก.หน่วยปฏิบัติการพิเศษ นำเครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ มามอบให้ ผบก.งป. เพื่อแจกจ่ายให้ข้าราชการตำรวจ และลูกจ้าง งป.

วันอังคารที่ 10 ส.ค.64 พล.ต.ต ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบก.หน่วยปฏิบัติการพิเศษ นำเครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ มามอบให้ ผบก.งป. เพื่อแจกจ่ายให้ข้าราชการตำรวจ ลูกจ้าง และแม่บ้าน งป.