วันอังคารที่ 26 มี.ค.67 เวลา 10.00 น. การประชุมเตรียมความพร้อมในการทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร ครั้งที่ 5

วันอังคารที่ 26 มี.ค.67 เวลา 10.00 น.  พ.ต.อ. สาโรช พลพินิจ รอง ผบก.งป. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ งป. เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร ครั้งที่ 5 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม งป. ชั้น 4 อาคาร 5 ตร.