วันอังคาร ที่ 27 เม.ย.64 เวลา 12.45 น. ผบก.งป. ให้ทุเรียนแก่ข้าราชการตำรวจทุกฝ่าย งป.