ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง ปิยมาวดี พุฒชาติ ผกก.ฝงป.3 งป. เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ศปม.ตร.

วันอังคารที่ 23 พ.ย.64 เวลา 13.30 น. 

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง ปิยมาวดี พุฒชาติ ผกก.ฝงป.3 งป. เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ศปม.ตร. ผ่านระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

ณ ห้องประชุมกองงบประมาณ ชั้น 4 อาคาร 5 ตร.

โดยมี พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค 2) เป็นประธาน