สื่อการสอนโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai

สื่อการสอนโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ข้อมูลที่แนบจำนวน 5 โฟลเดอร์

สามารถโหลดได้ตามลิงค์หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1wIJt_4a2rXPiP8_jCsPCCugz_OWv_En9?usp=sharing

แนบไฟล์ดาวโหลด: