หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณากลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพร้อมแบบฟอร์ม

ติดต่อประสานงาน

ร.ต.ท.บริพนธ์  วิชิตชลชัย

เบอร์โทรศัพท์ 0-2205-2054 , 0-2205-2357 

หรือไลน์กลุ่มประสานงานงบประมาณคณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร