เคารพธงชาติ วันศุกร์ที่ 9 ก.ค.64

วันศุกร์ที่ 9 ก.ค.64 พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน ผบก.งป. นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเคารพธงชาติ เวลา 8.00 น.