เคารพธงชาติ 27 พ.ค. 64

วันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ค. 64 พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน ผบก.งป. นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเคารพธงชาติ เวลา 8.00 น.