เคารพธงชาติ 5 เม.ย.64

วันจันทร์ที่ 5 เม.ย.64 พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน ผบก.งป. นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเคารพธงชาติ เวลา 8.00 น.