เชิญประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับ ตร.ครั้งที่ 3/2564 (ผ่านระบบการประชุมทางไกล)