แนวทางการการดำเนินการโครงการจัดการพลังงานในองค์กรระบบดิจิทัล (Digital Platform)