ไฟล์ข้อมูลเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ตร.เดือน พ.ย.65 (22 พ.ย.65)