17 ม.ค.67 ระหว่างเวลา 09.30 - 13.00 น.พ.ต.อ.หญิงอาภัสรา ศรีคชา รอง ผบก.งป.(6) และ พ.ต.ต.นิรุทธิ์ มโหฬาร สว.ฝงป.4 งป. เข้าร่วมประชุม ศอ.ปส.ตร. ครั้ง ที่ 2/2567 (ผ่านระบบการประชุมทางไกล)

17 ม.ค.67 ระหว่างเวลา 09.30 - 13.00 น. พ.ต.อ.หญิงอาภัสรา ศรีคชา รอง ผบก.งป.(6) และ พ.ต.ต.นิรุทธิ์  มโหฬาร สว.ฝงป.4 งป. เข้าร่วมประชุม  ศอ.ปส.ตร. ครั้ง ที่ 2/2567 (ผ่านระบบการประชุมทางไกล)  ณ ห้องประชุม งป. ชั้น 4 อาคาร 5 โดยมี  พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1  ตร.