17 ม.ค.67 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.สาโรช พลพินิจ รอง ผบก.งป. พ.ต.อ.หญิงมัณฑนา ปั้นชื่น ผกก.ฝงป.1งป.และเจ้าหน้าที่ประชุมการบริหารงานความมั่นคง ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

17 ม.ค.67 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.สาโรช พลพินิจ รอง ผบก.งป. พ.ต.อ.หญิงมัณฑนา ปั้นชื่น ผกก.ฝงป.1งป.และเจ้าหน้าที่ ประชุมการบริหารงานความมั่นคง ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. โดยมี พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร.มค. เป็นประธานการประชุม