25 ม.ค.67 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.สาโรช พลพินิจ รอง ผบก.งป. และเจ้าหน้าที่ ฝงป.2งป. เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฎิบัติงานของศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปทส.ตร.)

วันนี้ (25 ม.ค.67) เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.สาโรช พลพินิจ รอง ผบก.งป. และเจ้าหน้าที่ ฝงป.2งป. เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฎิบัติงานของศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปทส.ตร.) ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. โดยมี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม