สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ครั้งที่ 3 เมื่อ 22 ก.ย.63