ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน ม.ค.65 (ผ่านระบบการประชุมทางไกล)

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน ม.ค.65 (ผ่านระบบการประชุมทางไกล)

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน มกราคม 2565 (24 ม.ค.65)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเร่งรัดฯ เดือน มกราคม 2565 (24 ม.ค.65)

 ตามลิงค์ หรือ Scan QR code ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1YPORncWkBp5FXdIS0hHjuRRE8WX5CpJB/view?u...

 

เล่มประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ พ.ย.2564 และ วาระที่ 2.7

- เล่มประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ พ.ย.2564 

- วาระที่ 2.7

ดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ หรือ Scan QR code ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1fykbuOWamyKKHynOoucYKxVlDcL9DHYW/view?u...