ข่าวประชาสัมพันธ์

เล่มประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ พ.ย.2564 และ วาระที่ 2.7

- เล่มประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ พ.ย.2564 

- วาระที่ 2.7

ดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ หรือ Scan QR code ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1fykbuOWamyKKHynOoucYKxVlDcL9DHYW/view?u...

แบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอความร่วมมือมายังท่านเพื่อบันทึกแบบฟอร์มดังกล่าวในระบบ Excel Online ตางลิงค์ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พ.ย.64  

ประสานการปฏิบัติกับ ส.ต.ท.หญิง พิชาภา  นงค์พรหมมา   0 2205 2054

https://1drv.ms/x/s!AtlCgB5lDSjdj511Viu7k8jMYhXvDw?e=MP4EmU

 

 

การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565